หลักสูตรที่เปิดสอน

โดยร้อยเอก ศุภวริษฐ์ กองแก้ว ตท. 49 จปร.60

  กวดวิชาดาวนภา

ค่าลงทะเบียนคอร์ลละ 6,000 -19,900 บาท

ติว 5 วิชา   1.วิชาคณิตศาสตร์    2.วิทยาศาสตร์    3.ภาษาอังกฤษ    4.ภาษาไทย  5.สังคมและพลศึกษา

 
 
 
 
 
 

 

 
 1. คอร์ส เทอม 1    (2 มิ.ย. - 9 ก.ย.)                                 รับ   ม.2 - ม.5 (ชาย-หญิง)          เสาร์-อาทิตย์               09.00-16.00
 2. คอร์ส เทอม 2    (3 พ.ย. - 10 ก.พ.)                               รับ    ม.2 - ม.5 (ชาย-หญิง)        เสาร์-อาทิตย์              09.00-16.00  
 3. คอร์สปูพื้นฐาน                                                                                           รับ    ม.1 - ม.3                            เสาร์-อาทิตย์              09.00-16.00
 4. ติวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร                                                                รับ    ม.4 - ม.6                            เสาร์-อาทิตย์              09.00-16.00  
 5. คอร์สนายสิบทหารบก / สิบตำรวจ สายปราบปราม และ สายอำนวยการ   รับ    ม.6                                    เสาร์-อาทิตย์                09.00-16.00  
  **ต้องจบการศึกษาชั้น ม.6 แล้วเท่านั้น**
 6. คอร์สคว้าฝัน (พาไปสอบ) เตรียมทหารและนายสิบ                               *ติว+พาไปสอบ  ระยะเวลา 10-15 วัน (กินนอนกับสถาบัน)                   ราคา  19,900 บาท
 7. คอร์ส เดือนตุลา   6-20 ตุลาคม                                               ติวเข้่มข้นกินนอนที่สถาบัน เน้นข้อสอบ ฝึกพละ และวินัย (10 วัน)        
 8. คอร์ส เดือนมีนา                                                                                    ติวเข้่มข้นกินนอนที่สถาบัน เน้นข้อสอบ ฝึกพละ และวินัย   (14 วัน)          ราคา  13,900 บาท
   

  พิเศษมีบริการอำนวยความสะดวก

***จัดที่พักสำหรับนักเรียนบ้านไกล

***มีบริการสมัครสอบให้ทุกการสอบ

***บริการพาไปสอบ ที่ กรุงเทพ และที่พัก